Friday, September 4, 2009

Penggunaan Peribahasa (1)

Penggunaan peribahasa penting dalam penulisan karangan untuk menghasilkan penulisan karangan yang baik. Murid turut mempelajari peribahasa bagi menjawab soalan 3(e) dalam kertas 2 Bahasa Melayu SPM.

Sehubungan dengan itu, murid boleh menggunakan peribahasa berikut mengikut nilai murni seperti di bawah :

Bagi penggunaan nilai murni seperti baik hati/ berbudi bahasa/ berhemah tinggi, murid boleh menggunakan peribahasa :-


Baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang.

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.

Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga

kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau.


Daya usaha/ kerajinan/ kesungguhan, murid boleh menggunakan peribahasa :-

bagai lebah menghimpun madu

cepat kaki, ringan tangan

genggam bara api biar sampai menjadi arang

kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya


ruyung


Dipetik daripada Majalah Pelita Bahasa

No comments:

Post a Comment